İcra ve İflas Hukuku

Yaman Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Bürosu, alacağını tahsil etme konusunda hukuki yardım alma ihtiyacı duyan bireylerin, şirketlerin ve bankaların her türlü alacaklarının icra takibi ile tahsili ve icra takiplerinden doğan her türlü dava ve sair işlemler ile iflas, iflasın ertelenmesi, icra hukukundan kaynaklanan diğer hukuki işlemlerin takibini gerçekleştirmektedir.

Yaman Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

Kambiyo senetlerine özgü icra takip işlemleri,
• İlamlı, İlamsız takip işlemleri,
• İpotek, rehin işlemleri, konması ve kaldırılması,
• Kira alacağına ilişkin takip ve tahliye işlemleri,
• İflas yolu ile takip işlemleri, iflas davası ve iflasın ertelenmesi işlemleri,
• İcra mahkemelerinde görülen işler ve davalar,
• İcra takibine itiraz, icra takibinin iptali ve taliki işlemleri,
• İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit davaları,
• İcra ve İflas Kanunu’ndan doğan tüm işlemler ve davalar.