Miras Hukuku

Yaman Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize Miras Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz ;

 • Veraset ilamı alınması,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu),
 • Mirasın reddi davaları,
 • Mirasçıdan mal kaçırma davaları,
 • Saklı paya ilişkin davalar,
 • Tenkis davaları,
 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Vasiyetnamenin açılması davaları,
 • Vasiyetnamenin iptali davaları,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları,
 • Mirasın tespiti davaları,
 • Muris muvazaası davaları,
 • Mirasın hükmen reddi davaları,
 • Mirastan feragat sözleşmesi,
 • Miras intikal işlemleri.