İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞINDA SONA ERDİREN DURUMLAR

    1.TARAFLARIN ANLAŞMASI (İKALE/BOZMA SÖZLEŞMESİ): Taraflar anlaşarak iş sözleşmesini her zaman sona erdirebilirler. Sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olmasının önemi yokt..[…]

İŞÇİNİN GERÇEK ÜCRETİNİN TESPİTİ

  ÜCRET TESPİTİ Uygulamada daha az vergi veya harç ödemek amacıyla ödenen gerçek ücret bordroya yansıtılmamakta, düşük gösterilmektedir. İşçinin ücret b..[…]

2/B ARAZİLERİNDE KULLANIM KADASTROSU İŞLEMİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR

2/B ARAZİLERİNDE KULLANIM KADASTROSU İŞLEMİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR Ülkemizde orman vasfını kaybetmiş araziler hakkında uygulamada genellikle 2B ifadesi kullanılmaktadır. Burada kastedilmeye çalışılan ..[…]